22. nov., 2022

CANTAR A L' AMOR O A LES ROSES

CANTAR A L' AMOR O A LES ROSES

Cantar a l' amor o a les roses,

quan encara es de nit a casa meva,

a les cases del món sencer,

a totes les dreçeres,

a totes les galàxies.

Cantar a l' amor o a les roses

des de tots els estimballs,

des de totes les basardes,

des de tots els noms entaforats.

Cantar a l' amor o a les roses,

perque arriben de països llunyans,

descalços, nafrats, amb les ferides obertes,

cercant un cor, un refugi, 

una empara que els protegeixi

del fred i de la neu,

que els retornin els ulls de la lluna,

senzills, esbalaïts.

Cantar a l' amor o a les roses,

abans de que sigui tard

i ens mossegui l' enuig o la fronda,

abans de que la tristor els mati

i els homes els retin homenatge.